Schubdieren krijgen onverwachte steun uit China

14-04-2021 08:00

Categorie: Dieren

Schubdieren krijgen onverwachte steun uit China

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Iza Oosterbosch

 

Al jaren wordt er veel op de soort gejaagd en worden de schubben van dit zoogdier wereldwijd verhandeld. Schubdieren worden nu ook zonder duidelijke bewijzen in verband gebracht met de uitbraak van Covid-19.

 

Milieubeschermers hopen dat de teruggang in aantallen schubdieren van alle acht soorten in de wereld zal worden afgeremd door de verbeterde bescherming van deze zoogdieren in China en het schrappen van schubdierschubben van de officiële lijst van toegestane ingrediënten in traditionele Chinese heelmiddelen. Het gebruik van deze heelmiddelen heeft alle soorten schubdieren in de wereld (vier in Azië en vier in Afrika) tot op de rand van uitsterving gebracht. Elk jaar worden tienduizenden van de dieren, die doen denken aan geschubde miereneters, gedood om hun vlees, dat in China en Vietnam als delicatesse geldt, en ook om hun schubben. “Het is verreweg de belangrijkste maatregel die genomen had kunnen worden om de schubdieren te redden,” zegt Peter Knights, directeur van de milieugroep WildAid, een organisatie die zich richt op het terugdringen van de vraag naar onderdelen van wilde dieren.

“Het geeft het duidelijke signaal af dat er in de traditionele Chinese heelkunst alternatieven voor deze schubben zijn en dat het dus niet nodig is om schubdieren te doden,” zegt hij. Het bericht dat de schubben niet langer in goedgekeurde heelmiddelen verwerkt mogen worden, volgt enkele dagen na de bekendmaking van China dat het land de beschermingsstatus van het dier in de bestaande wetgeving ter behoud van wilde dieren heeft verhoogd. Schubdieren vallen nu in ‘Klasse 1’, een status die ook is toegekend aan de in China zo geliefde reuzenpanda. In het verleden hebben bedrijven na een verbod op producten van wilde dieren kunnen teren op oude voorraden, waardoor een dusdanig tweeslachtig signaal werd afgegeven dat de binnenlandse handel in sommige van die producten gewoon bleef doorgaan.

De internationale handel in schubdieren en schubdierschubben werd in 2017 verboden onder de ‘Conventie inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde fauna en flora’. Volgens Thomson gaat namelijk het gerucht dat er een verband zou bestaan tussen schubdieren die op de dierenmarkt van Wuhan zijn verkocht en de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 onder mensen. Onduidelijk is nog of er bij het overspringen van het virus van dieren op mensen nog een derde soort als tussenstadium betrokken is geweest, bijvoorbeeld het schubdier. Zij schrijft de ontwikkeling toe aan de inspanningen van milieugroepen die zich toeleggen op het redden van schubdieren en ook aan de druk die is ontstaan als gevolg van een mogelijk verband met het coronavirus.

Nadat de coronavirus-pandemie zich begin 2020 begon uit te breiden, verbood China de consumptie van wilde dieren en schrapte het land een groot aantal soorten van de lijst van wilde dieren die het land als inheems en dus eetbaar beschouwt. Maar het gebruik van sommige wilde dieren ten behoeve van traditionele heelmiddelen is nog steeds toegestaan.

Schubdierschubben zijn géén partydrug, aldus experts
‘s Werelds meest verhandelde wilde zoogdieren zullen snel uitsterven als de illegale handel in deze dieren niet wordt gestopt.